Home Welcome

About Treiner About

Poul Treiner har lavet produktdesign i en væsentlig del af sit liv, uden dog på noget tidspunkt at have været interesseret i nogen form for promovering af denne aktivitet, men udenlukkende fokuseret på produktet og processen omkring det.

De produkter, der i denne periode er blevet skabt, er alle blevet til på baggrund af såvel en kreativ indsats som et indgående kendskab til alle forekommende fremstillings- og produktionsprincipper som følge af en faglig uddannelse som finmekaniker og produktudvikler.

Betragtninger:

  • For at kunne opnå det optimale i designprocessen har det for mig altid været vigtigt, at grundidéen og tankerne omkring produktets forenklingsprocess er afklaret, før selve designarbejdet startes.
  • En lige så vigtig detalje er, at man har et indgående kendskab til de relevante produktionsprincipper og muligheder, der ligger i enhver fremstilling.
  • Når man beskæftiger sig med produktdesign, bliver forenklingsprocessen i sig selv en facination, som i væsentlig grad er medvirkende til at opnå et resultat, der er optimalt og upåvirket af mode-strømninger, og som derfor fremtræder aktuel i en mangeårig periode.

Produkterne på denne webside viser et meget begrænset udsnit af de designede produkter, hvoraf enkelte ikke er i produktion i øjeblikket.

Lighting Lighting

Mars Mars

Mars

MarsA

 

Samtidig med sit designarbejde fungerede Poul Treiner i en årrække som teknisk faglærer ved Københavns Universitet, hvor den sidste del af perioden resulterede i et engagement, hvor målet var at udforme og fremstille testinstrumenter, som var en del af det amerikanske rumprogram, og som efterfølgende blev placeret på planeten Mars.

 

 

 

MarsG

Contact Get in Touch

  • Adresse: Poul Treiner, Hybenhaven 5, 3450 Allerød
  • Telefon: +45 26174160
  • Email: gp.treiner@gmail.com